بورس آلومینیوم حیدرزاده

تهیه و توزیع کلیه مقاطع آلومینیوم آلیاژی و معمولی ، ورق ، تسمه ، گرد ، چهارگوش آلیاژ ۷۰۰۰ ، ۷۰۷۵ ، ۶۰۶۱

استان: اصفهان
شهر: اصفهان

تلفن همراه: 09133200840

تلفن: 03133876286

آدرس: اصفهان ، شهرک صنعتی امیرکبیر ، نبش بلوک 21