سنگ مغناطیس آریا

سنگ زدن انواع قطعات صنعتی به طول ۴ متر ، عرض ۷۰ سانتیمتر و ارتفاع ۹۵ سانتیمتر سنگ زدن عمق قطعات تا ۲۵ سانتیمتر

استان: اصفهان
شهر: اصفهان

تلفن همراه: 09131162077

تلفن: 03133872149

آدرس: اصفهان ، شهرک صنعتی امیرکبیر ، خیابان هزاردستان