آبکاری مس و آلومینیوم

نوارنقاله و رولیک صنعتی

انتقال صنعت

انتقال صنعت

آبکاری کروم و نیکل

سیاه کاری

دستگاه لوله خم کن و فرمینگ

اتوماسیون صنعتی